Hiuksen anatomia

Hiuksen rakenne ja elinkaari on mielenkiintoinen prosessi, tässä osiossa tutustumme hiuksen elinkaaren keskeisiin vaiheisiin.

Karva kehittyy karvatupessa ihon sisällä. Karvat vaihtelevat huomattavasti eri puolilla kehoa ja joillain alueilla, kuten silmäluomissa, karvat kasvavat hyvin rajatulla alueella.

Hiuspohjan ja yksittäisen hiuksen poikkileikkauksessa nähdään eroavaisuudet eri hiustyyppien välillä (katso kuva hiusten eroista). Esimerkiksi, läpileikkaus pyöreästä karvatupesta osoittaa, että siitä kasvaa useinmiten suora hius, kun taas ovaalista tai litteästä karvatupesta kasvaa laineikas tai kihara hius. Karvatupen muoto, koko ja kaarevuus vaikuttavat jokaiseen hiukseen.

Karvatuppi kasvaa verinahassa, läpi orvaskeden. Osiin pilkottuna orvaskesi käsittää ulomman ja sisemmän kerroksen. Karvatupen tyvi on kiinnittynyt kasvualustaan, jota kutsutaan papillaksi. Osa tällä tasolla sijaitsevista soluista sisältävät pigmenttijyväsiä, jotka antavat hiukselle sen luontaisen värin, näitä soluja kutsutaan melanosyyteiksi. Tätä solutuotannon osaa kutsutaan matriksiksi.

1. Hieman ylempänä on alue, joka tunnetaan karvan keratinisaation alueena (katso kuva karvatupen poikkileikkauksesta). Tällä alueella keratiini "lisätään" karvan rakenteeseen, tämä saa karvan kovettumaan ja kuivumaan lopulliseen muotoonsa.

2. Papilla on kartionmuotoinen ja  karvatupen juuressa. Papillaan kiinnittyy valtimo- ja laskimosuonia, joiden kautta toimitetaan verta ja ravinteita sekä poistetaan kuona-aineita. Karvatuppen tyvi kiinnittyy papillan ympärille (katso kuva papillan poikkileikkauksesta).

3. Ulompi verinahka jakautuu kolmeen erilliseen kerrokseen. Uloimpana sijaitsevasta kerros on paksua sidekudosta, josta löytyy verisuonia ja hermopäätteitä. Keskimmäinen kerros koostuu tiiviistä tapinmuotoisista soluista. Alin kerros on lähes kalvomainen ja ulkonäöltään lasimainen.

Verinahassa hiusta ympäröi karvatuppi. karvatuppi jakautuu ulompaan ja sisempään kerrokseen, joka kiinnittyy kevyesti karvan suomukerrokseen (katso kuva karvan juurinystystä). Karvatupen sisemmän kerroksen solut ovat kerrostuneet alaspäin, peittäen tiiviisti karvan pinnan ylöspäin kerrostuneet suomut. Sisempi karvatuppi jakautuu kahteen osaan: Huxley´n kerros koostuu tumallisista kartionmuotoisista ja litteistä soluista ja Henley´n kerros pitkulaisista soluista, joissa ei ole näkyvää ydintä.

Karvassa itsessään on ydin, jota kutsutaan medulaksi (katso kuva karvatupesta). Karvan ydin on nestemäinen ja siinä on usein myös ilmakuplia. Ytimen, ympärillä on kuitukerros, cortex, jonka pitkänomaiset solut muodostavat hiuksen vahvuuden kannalta tärkeän kuitumaisen rakenteen.  Pigmenttijyväset sijaitsevat näiden kuitumaisten solujen väleissä. Kun kuitukerroksen solut liikkuvat lähemmäksi hiuksen pintaa, muuttuvat ne ohuiksi ja suomumaisiksi, muodostaen hiuksen pinnan.

lisää haku