Please allow cookies

Vinkit täydellisen työilmoituksen laatimiseen

Löytääksesi oikeanlaista henkilökuntaa liikkeeseesi, on ensin tärkeää laatia työilmoitus, jolla markkinoit paikkaa mahdollisille hakijoille - tämä artikkeli tarjoaa vinkkejä ja ohjeita kuinka laatia täydellinen työilmoitus parturi-kampaamossa olevista paikoista. 

 

Yleisesti työilmoitus on listaus työtehtävistä, vastuista ja pätevyysvaatimuksista, joita paikan täyttämiseen vaaditaan. 

 

Työilmoituksesta tekee kuitenkin täydellisen se, että siitä käy ilmi liikkeen tyyli, liiketoiminnan suunta sekä odotuksesi liikkeen omistajana. Näin mahdolliset hakijat voivat kuvitella sopisivatko he työskentelemään kyseiseen paikkaan vai ei. Tämä ei ainoastaan anna kuvaa työympäristöstä ja liikkeen ilmeestä, vaan säästää myös aikaa tulevaisuudessa, sillä tietyt ehdokkaat eivät hakeudu paikkaan, perustuen siihen etteivät ajattele "sopivansa" ympäristöön. 

 

Työilmoitus riippuu paljolti siitä, rekrytoitko esimerkiksi vastaanottovirkailijaa, stylistia, värjäriä vai harjoittelijaa - ja siitä minkä tasoinen kyseinen tehtävä on. 

 

Laatiaksesi täydellisen työilmoituksen, seuraa alla olevaa mallia: 

 

Liikkeen esittely

Kuten yllä jo todettiin, on aina hyvä esitellä liikkeen tyyli ja visio. 

 

Työnimike

Ole tarkka työnimikettä määritellessäsi ja käytä alalla tunnettuja termejä. 

 

Työnkuvaus  

Kirjoita lyhyt kappale, enintään kolme tai neljä lausetta, jossa tiivistät työn luonteen, tason ja tavoitteet. 

 

Työtehtävät ja velvollisuudet

Listaa työhön kuuluvat tehtävät, sekä työhön mahdollisesti liittyvät henkilöt ja liiketoiminta-alueet. Tarvittaessa voit kuvailla tarkemmin kaikki olennaiset tehtävät ja vastuut, jotta työn elementit tulevat selkeästi esille. 

 

Muista, että jotkin asemat voivat vaati moniosaamista - joten esitä työ mahdollisimman kuvailevasti, jotta se vetoaisi oikeisiin hakijoihin. 

 

Työn taso

Ilmoita minkä tasoinen asema on, vaaditaanko siinä johtamista tai kohdistuuko asemaan muita odotuksia. 

 

Pätevyysvaatimukset

Kerro vähimmäisvaatimukset, mitä työ vaatii - kuten tarvittava pätevyys tai koulutus, työkokemus sekä fyysiset vaatimukset (kuten "kykenee nostamaan 30 kg").

 

Ammattitaito

Jos tarkoituksenasi ei ole tarjota välitöntä koulutusta paikkaan, on syytä kertoa tämä selvästi. Yksi tapa tuoda tämä ilmi, on tarkentaa avaintaitoja ja kokemusta, jota hakijalta odotetaan, jotta hän voi siirtyä uuteen asemaan - tämä mahdollistaa sen, että uusi työntekijä pystyy suoritumaan tehtävistään jo ensimmäisestä päivästä lähtien. 

 

Ihmissuhdetaidot

Tässä osiossa on tarkoitus määrittää "pehmeämmät" kyvyt ja taidot, joita työntekijä tarvitsee asemasta huolimatta, oli hän kuinka tehokas työntekijä tahansa. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Henkilökohtaiset ominaisuudet
  • Yleinen liiketoimintaosaaminen
  • Johtamistaidot
  • Palkkatoive

Yleensä palkka neuvotellaan haastattelussa, mutta voi olla hyödyllista ilmoittaa palkkataso työilmoituksessa - tämä myös karkoittaa pois hakijat, joilla on epärealistiset palkkatoiveet. 

 

Muista, että on ensiarvoisen tärkeää noudattaa oman maasi työlainsäändäntöä sekä yhdenvertaisuussäädöksiä - on jopa suositeltavaa, että lopullinen työilmoitus tarkistutetaan oikeusneuvojalla. 

 

lisää haku